Publicerad: 2017-02-07 15:30:00 Z
Effnetplattformen AB
Pressmeddelande

Senarelagd bokslutskommuniké

Stockholm, 7 februari 2017 -- ,

På grund av pågående omstrukturering av verksamheten kommer bokslutskommunikén att senareläggas till den 13 februari 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen Dividend AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 16:30 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget.


www.effnetplattformen.se