Publicerad: 2017-01-18 11:17:01 CET
Effnetplattformen Dividend AB
Regulatoriskt Pressmeddelande

Effnetplattformen AB (publ): Dotterbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 9 samhällsfastigheter i Norge och säljer 3 kommersiella fastigheter i Sverige

Stockholm, 18 januari 2017 -- Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB förvärvar 8 samhällsfastigheter i Kristiansand och Bergen, Norge för 1207 MSEK (1150 MNOK).

Säljare är det norska börsnoterade fastighetsbolaget Entra ASA, Mosvold & CO AS samt Vico Naering AS. 
 
Portföljen har en total uthyrbar area om cirka 58.000 kvm med kommunala och statliga hyresgäster och en genomsnittlig avtalstid om ca 11 år. I portföljen ingår en skolfastighet om 2.250 kvm som ska uppföras av Entra och tillträde för den nya skolan är beräknat till juni 2018. Transaktionsvärdet inkluderar köpeskillingen för den nya skolbyggnaden.

Det totala hyresvärdet bedöms uppgå till 79 MSEK (75 MNOK).
 
SBB säljer 3 kommersiella fastigheter över värdering i Nyköping för 60 MSEK.
 
"Vi är glada över att kunna fortsätta vår utveckling i Norge. Med förvärvet stärker vi vår position i Norge inom segmentet samhällsfastigheter, samtidigt som vi säljer några av de få kommersiella fastigheter vi har i beståndet," säger Ilija Batljan, VD, SBB Norden.
 
Förvärvet anses passa väl in i bolagets verksamhet och strategi med samhällsfastigheter i Norden. Beståndet består av samhällsfastigheter i centrala Kristiansand och Bergen i Norge. Köparen övertar alla befintliga avtal med hyresgästerna.
 
Tillträde är beräknat till månadsskiftet mars/april 2017.
 
Frånträde av fastigheterna i Nyköping är beräknat till senast 31 januari 2017.
 
Förvärvet finansieras av eget kapital samt lån och förbehålles av att köparen erhåller finansiering.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
  
Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se
 
 
Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 11:15 CET.
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget.