Välkommen till Effnetplattformen

Effnetplattformen har bytt verksamhet och är nu ett fastighetsbolag. Bolaget kommer att byta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) kommer också att operera med varumärkena Gimmel, Högkullen, Kuststaden och Sörmlandsporten. Mer information om den nya verksamheten kan man finna genom att klicka på knappen för informationsmaterial.

 
 
 

Informationsmaterial till extra bolagsstämma 2017-02-22

Styrelsens redogörelser och revisorernas yttranden
Fullmaktsformulär

Kallelse till bolagsstämma
Terms & Conditions, Bond Issue (Villkor för obligationsemission, endast tillgänglig på engelska)
Informationsmaterial om transaktionen mellan Effnetplattformen AB (publ) och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 2017-01-16


Informationsmaterial

Pressrelease 2016-12-06 om affären


Nyheter:

2017-02-28: Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) lämnar bokslutskommuniké för 2016
Bokslutskommuniké 2016 (SBB Norden AB)

2017-02-22: Dotterbolaget SBB i Norden AB (publ) meddelar uppfyllande av obligationsvillkor

2017-02-22: Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen

2017-02-13: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - januari-december 2016
Bokslutskommuniké 2016 (Effnetplattformen AB)

2017-02-13: SBB och HSB Göta utvecklar äldreboende för Aleris i Falkenberg

2017-02-09: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och Aleris bygger äldrebostäder i Norrköping

2017-02-07: Senarelagd bokslutskommuniké

2017-02-07: Effnetplattformen offentliggör erbjudande till innehavarna av preferensaktier, konvertibler och ägarlån i Samhällsbyggnadsbolaget

2017-02-07: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ))

2017-01-18: Dotterbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar 9 samhällsfastigheter i Norge och säljer 3 kommersiella fastigheter i Sverige

2017-01-16: Kommunike från extra bolagsstämma i Effnetplattformen

2017-01-13: Förslag till ny styrelse

2017-01-02: Effnetplattformen offentliggör informationsmaterial och förslag till avstämningsdag

2016-12-24: Stämmokommunike och uppdatering

2016-12-20: Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB har framgångsrikt stängt sin obligationsemission om 600 miljoner kronor

2016-12-19: Tillrättalägganden i kallelsen till extra bolagsstämma

2016-12-16: Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB engagerar ABG Sundal Collier och Swedbank som Joint Bookrunners i förestående obligationsemission

2016-12-16: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Säter och Karlskrona

2016-12-15: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv i Borlänge

2016-12-08: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-12-06: Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv

2016-12-06: Effnetplattformen bidrar till skapandet av ett nytt starkt fastighetsbolag

2016-12-01: Effnet AB launches Effnet Header & Payload Compression portfolio for Industrial Communications

2016-11-23: Avstämningsdag för utdelning av aktier

2016-11-14: Extra bolagsstämma beslutade om utdelning av aktier

2016-10-28: Effnetplattformen förbereder för notering av Animated Games

2016-10-27: Delårsrapport Januari - september 2016

2016-10-25: Kallelse till extra bolagsstämma

2016-10-21: Styrelsen föreslår utdelning av tre nybildade dotterbolag som avses att användas vid framtida noteringar

2016-09-08: Effnetplattformen förvärvar en större aktiepost i Axxonen Properties AB

2016-08-25: Delårsrapport Januari - juni 2016

2016-07-01: Trio Datacom places additional orders with Effnet

2016-06-16: Effnetplattformen förvärvar 10 % av Animated Games Sweden AB

2016-05-24: Korrigering av omkastade siffror i textbeskrivningen av eget kapital i delårsrapport jan-mar 2016

2016-05-20: Årsstämma i Effnetplattformen AB

2016-05-20: Delårsrapport Januari - mars 2016

2016-04-20: Kallelse till årsstämma den 20 maj 2016

Not:Ändrad adress mot vad som angetts i årsredovisningen.

2016-03-17: Effnet licenses its header compression technology to Inmarsat

2016-02-05: Bokslutskommuniké Januari - december 2015

2016-01-11: Effnet licenses its header compression technology to Trio Datacom, a Schneider Electric companyBozzanova Reklambyrå